Vistagårds gris _slakteri

Välkommen till vårt småskaliga slakteri! 

Vi har hela kedjan i grisproduktionen samt det mesta av vårt foder odlas i nära anslutning till oss!

Grisarna är uppfödda konventionellt men kontrollerat från födsel till slakt. Kosten består bland annat av Vassle från Kristianstads mejeri, Drank biprodukt från Absolut fabriken samt spannmål från traktens spannmålsodlare.

Vårt slakteri blev godkänt november 2020, slakteri 797. Vi slaktar ett fåtal grisar men har en fantastiskt lugn och kontrollerad slakt och slaktmiljö.

Vi slaktar varje vecka. Livsmedelsverkets veterinärer och besiktare kontrollerar djur och kött vid två tillfällen i samband med slakt.

Styckningen påbörjas på tisdagar. 

I slakteriet jobbar slaktarJörgen och slaktarMårten samt styckarSusanne.

 

Vi erbjuder färskt och fryst kött, korv, saltat och rökt kött samt färdigkokt kött. Finns önskemål så kan vi säkert ordna med det också.

Frågor?

griskott@vistagard.se  eller Susanne på 0733 501815